Zaměření


Zaměření v oblasti životního prostředí – ekologie

Naplňujeme požadavky ČSN EN ISO 14001:2005

Ochrana životního prostředí v rozsahu platných zákonů a předpisů je samozřejmou povinností společnosti při veškerých aktivitách.

Používáme přednostně recyklované materiály na stavbách, pokud to umožňuje projektová dokumentace.

Dbáme na ochranu půdy a vodních zdrojů před všemi druhy znečištění, naši snahou je minimalizovat znečišťování ovzduší emisemi.


Zaměření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví:

Naplňujeme požadavky ČSN OHSAS 1801.2007 a neustále zlepšujeme efektivnost systému.

Vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Prosazujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví i u všech našich smluvních partnerů.

Neustále vyhledáváme a vyhodnocujeme rizika a jejich možné dopady na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, plánujeme a realizujeme opatření, které vedou k odstranění nebo snížení těchto rizik.

Ovlivňujeme a vychováváme zaměstnance, aby dbali o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví.

Aktuality
Člen skupiny enteria
Politika IS

Nová webová prezentace
 Vítejte


Created by D3Soft s.r.o. © 2010